Глосарій

Управління подіями інформаційної безпеки

(SIEM, від англ. Security information and event management) Процес, в якому мережева інформація накопичується, сортується та співвідноситься з метою виявлення підозрілих дій.

Управління безперервністю бізнесу

Підготовка та підтримка безперервних ділових операцій після збою або кризи.