Глосарій

Локальна мережа (LAN)

Сукупність організацій з пов’язаними з ними ресурсами та процесами, що беруть участь у виробництві продукту. Комунікаційна мережа, що зв’язує кілька комп’ютерів у певному місці, наприклад, в офісній будівлі.

Логін

Ім’я, яке однозначно ідентифікує когось у комп’ютерній системі.