Глосарій

Брандмауер/файрвол

Апаратне або програмне забезпечення, призначене для запобігання несанкціонованому доступу до комп’ютера або мережі з іншого комп’ютера або мережі.

Ботнет

Сукупність підключених до Інтернету пристроїв, які можуть включати ПК, сервери та мобільні пристрої, заражені та контрольовані поширеним типом шкідливого програмного забезпечення.

Бекдор

Метод обходу безпеки для отримання доступу до частини комп’ютерної системи з обмеженим доступом.

Байтінг

Залучення жертви до співпраці певним стимулом.

Багатофакторна автентифікація

Отримання доказів ідентичності двома та більше незалежними способами, наприклад: знання пароля та відбиток пальця