Глосарій

Інтелектуальна власність

у широкому розумінні термін означає закріплене законом тимчасове виключне право, а також особисті немайнові права авторів на результат інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації.

Інформаційна війна

Це змагання за виплив та контроль над інформаційними ресурсами супротивника.

Інформаційна безпека

Інформаційна безпека — це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації.

Інтернет речей

Інтернет речей, або IoT, сукупність мільярдів фізичних пристроїв у всьому світі, які зараз підключені до Інтернету, що збирають та обмінюються даними.